Etolog Karin Nilsson

 

-Förstår djurens beteende och orsakerna bakom dem

Etologi

 

Etologi är den vetenskapliga läran om djurens beteenden samt orsakerna bakom dem.

 

En etolog arbetar utifrån djurets förutsättningar enligt en vetenskaplig bas. Med hänsyn till djurens form och funktion, deras fysiska förutsättningar, arv och miljö med mera.

 

Det är viktigt för mig som etolog i arbete med djur att ta hänsyn till djurets tidigare erfarenheter för att kunna arbeta med eventuella problem från grunden istället för att enbart arbeta med "symptomen".

 

Jag tycker även att det är viktigt att hålla mig uppdaterad på den forskning som görs inom etologi och alltid ha en bred vetenskaplig grund, såväl då jag konsulterar djurägare som när jag föreläser.

 

Som etolog arbetar jag med djur som konstaterats friska av en veterinär för att vara säker på att ett problembeteende eller en beteendeförändring inte har uppstått på grund av smärta eller sjukdom. Man ska alltid kontakta en veterinär i första hand då ens djur uppvisar ett förändrat beteende.

Jag har även ett samarbete med Växjö Djursjukhus, Ljungby Smådjursklinik,

 

Karin Mörk är godkänd etolog enligt Sveriges Akademiska Etologers standards och har även suttit med i föreningens styrelse.

• etologkarin.se © 2012 • 

 

Kontakta mig gärna för mer information, konsultationer eller för bokning av föreläsning!

 

0730-240 564